Hem > Nyheter > Innehåll

Grundkännedom om emaljreaktor

Emaljreaktionsketlet är det höga kiselhalten i glasyren som sprutas på metalldäckytan, genom 900 Shan runt högtemperaturstegningen, så att porslinglasyren är tät på ytan av metalldäck, så att den har liknande glaskemisk stabilitet Och metallstyrkan hos de dubbla fördelarna.

Emaljreaktorn används ofta i kemikalier, läkemedel, färgämnen, bekämpningsmedel, organisk syntes, petroleum, livsmedelsindustri och försvarsindustri och annan industriproduktion och vetenskaplig forskning i reaktion, avdunstning, koncentration, syntes, polymerisation, förtvålning, sulfonering, klorering, nitrifiering , Etc., i stället för rostfritt stål och icke-järnmetallutrustning.