Hem > Nyheter > Innehåll

Klassificering av kemiska tryckfartyg

Klassificering enligt Syfte: Tryckkärlet är uppdelat i reaktionskärlet (r), värmeöverföringsbehållaren (h), separeringskärlet (erna) och förvaringsbehållaren (t) vid användning.

1. Reaktionskärl: det fysikaliska och kemiska reaktionskärlet som huvudsakligen används för att slutföra arbetsmediet kallas reaktionskärlet. Såsom: reaktor, generator, polymeriseringskärl, syntetiskt torn, transformationsugn och så vidare.

2. Värmeöverföringsfartyg: Behållaren som huvudsakligen används för att slutföra värmeväxlingen av medium kallas värmeöverföringsbehållare. Såsom: Värmeväxlare, kylare, värmare, vulkaniserande burkar och så vidare.

3. Separationsbehållare: Huvudanvändningen av mediet för att slutföra vätsketrycksbalans, gasrening, separation och andra behållare kallas separering av behållare. Såsom: separator, filter, oljesamlare, buffert, tvätttorn, koppartorktorn, torktumlare och så vidare.

4. Förvaring och transport behållare: behållare som används huvudsakligen i produktion och livstid av råvaror gas, vätskor, flytande gaser kallas förvaringsbehållare. Såsom: tankar, tankar, tankfartyg och så vidare.