Hem > Nyheter > Innehåll

Villkor för användning av glasfodrad utrustning

Glasfodrad utrustning kan inte användas under följande förhållanden:

(1) Varje koncentration och vilken temperatur som helst av HF kan inte vara korrosionsbeständig.

(2) Fosforsyra: Koncentrationen över 30%, temperatur över 180 Shan när korrosionen är stark;

(3) Saltsyra: koncentration 10-20, temperaturen är större än 150 Shan, korrosion är stark;

(4) Svavelsyra: koncentration 10-30, temperatur större än 200 Shan kan inte stå emot korrosion;

(5) Lye: Ph är större än eller lika med 12, temperaturen är större än 100 Shan, tål inte korrosion.

Korrosionsbeständigheten hos glasfodrad utrustning är baserad på glasfodrets kontakt med mediet för att bilda ett skikt av silikonskyddande film som förhindrar att mediet korroderar tanken. När den glasfodrade kontakten med alkali vätska kan ytan inte bilda en silikonskyddande film, vilket resulterar i en kontinuerlig djup erosion av lög i glasskiktet och ju högre alkalikoncentrationen desto högre temperaturen i graden av Erosion är större. Den kokande staten alkalilösningen har störst erosionsförmåga.