Hem > Nyheter > Innehåll

Hur matar emaljreaktorn

(1) Vid matning, kontrollera ofta om omröringsbultarna i vattenkokaren är åtdragen, lossa inte, om muttern bultar i vattenkokaren, tillåta inte verktyg som att falla i vattenkokaren.

(2) För att minska temperaturskillnaden mellan materialet och vattenkokaren är för stor för att förhindra att hett vattenkokare eller varmkokare lägger till kallt material på grund av temperaturskillnad som orsakas av stor intern spänning, vilket påverkar utrustningens livslängd.

(3) Varje parti råvaror som används i vattenkokaren måste inspekteras i detalj och inga andra föroreningar, särskilt införandet av metall eller skräp eller hårt block i vattenkokaren eller lätt skada emalj.