Hem > Nyheter > Innehåll

Ej tillämpbarhet av emaljreaktor

1. För att säkerställa den normala livslängden för emaljreaktorn är emaljreaktionsketlet inte lämplig för kemiska processer såsom reaktion, polymerisation, lagring och värmeöverföring av följande medium eller material.

2. Koncentration och temperatur av fluorsyra och fluorinnehållande media eller material, koncentrationen är större än 30%, temperaturen är större än 180 ° C fosforsyramedium eller material, ph-värdet är större än 12 och temperaturen är högre Än 80 ° C alkaliskt medium eller material.

3. Reaktionsprocessen av sura och alkaliska material växelvis.

4. Emaljreaktionsketlet Vid temperaturförändringen ändras den resulterande för mycket stressen till förstöring av porslin och utrustning, så vid användning av processen bör upphettas eller kylas för att förhindra ackumulering av kall polyvärme.